La Creu de la Culla


Obra:Los pobres (p. 894)
Municipi:Manresa
Comarca:Bages

La creu de la Culla, a la qual Jacint Verdaguer fa referència en el poema següent, es troba molt a prop del convent de Santa Clara, a l'antic camí ral que anava des de Manresa fins a Barcelona. La creu que es pot apreciar actualment, però, és una reproducció de l'original, datada l'any 1413 i que roman al Museu Comarcal de Manresa. El poeta va visitar Manresa en diverses ocasions, i atesa la predilecció que sentia pels sants d'Assís, Francesc i Clara, no és estrany que s'interessés pel convent i, també, per la creu i la llegenda que hi està lligada.
testing image
Veu de Teresa Julio:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/vytSACPcQPDN4VA4BxLp.mp3

La Creu de la Culla

Fill ets, pare seràs:
tal faràs, tal trobaràs.

Un manresà del Castell,
que en passava gran penúria,
tenia el pare malalt
i a l'hospital se l'enduia.
Duent-se'l a collibè,
a reposar-ne s'atura
en un dels tres escalons
que hi ha a la Creu de la Culla.
Lo vellet fa un gran sospir.
-Pare meu, què us dóna angúnia?
-Me dóna angúnia el pensar
que, quan jo a mon pare duia
a l'Hospital del Remei,
fa a prop de mitja centúria,
aquí també reposí
sota la Creu de la Culla.
-Doncs, tornem's-en, pare meu:
si vostra neulia dura,
jo captaré pel veïnat
i serà lo que Déu vulla.