A la demarcació de Granollers hi ha unes quantes poblacions...


Obra:Tres guies (p. 811-812)

testing image

A la demarcació de Granollers hi ha unes quantes poblacions que són l'orgull del nostre país: la Garriga, l'Ametlla, Caldes de Montbui, Cardedeu, Llinars... Caldes de Montbui és una de les poblacions més antigues de Catalunya, perquè les seves aigües termals, unes de les més bones del Continent per a curar el reuma articular, foren conegudes des de la més remota llunyania. En general, les poblacions que hem citat tenen una distinció especial que les fa inconfusibles. Són poblacions que ja no es troben subjectes al pes del ruralisme, tenen un aire que les fa agradabilíssimes. Els seus paisatges i el seu clima benigne han servit d'atracció, des de fa temps, a una determinada quantitat de burgesia barcelonina. En gairebé totes aquestes poblacions, és possible d etrobar-hi un hotel excel·lent.