testing image

Vall d'Aran

Una almosta de pobles ha acabat de passar,
que altres pobles ja apunten.
Hom pot dir semblant al que es diu: Déu els sembrà
i ells s'ajunten.