El Solsonès és la comarca situada al nord del Cardener...


Obra:Tres guies (p. 923)
Municipi:Olius
Comarca:Solsonès

testing image

El Solsonès és la comarca situada al nord del Cardener. En realitat, el Solsonès forma part del Car­dener, però en el capítol anterior proposàvem, en nom de la intel·ligibilitat de les coses, d'ocupar-nos separadament del lloc i establir una distinció en el conjunt d'aquesta gran comarca. La part septentrional del Car­dener, amb el Solsonès i la Segarra, forma les terres altes de la Catalunya central, terres d'altiplà, fredes, exposades als cops de vent dels Pirineus, agrícolament magres, d'una modèstia i d'una sobrietat admirables.

Vista en conjunt, la comarca té forma d'esquena d'ase: les seves terres orientals vessen les aigües, a través del Cardener i dels seus afluents, al Llobregat i al mar; les seves terres occidentals porten els seus corrents devers el Segre i van a parar, a través d'a­quest riu, a l'Ebre remot. Són terres més aviat poc poblades, amb un sistema de comunicacions molt precari, que porten una vida tranquil·la i patriarcal. El Solsonès té una gran riquesa arbòria en la seva contrada subpirinenca,  i aquest és l'element econòmic de més volum del país. L'agricultura de les terres baixes és exclusivament de secà i de rendiment migrat. A la comarca hi ha la il·lusió dels barratges del Cardener. El projectat a la confluència del Cardener i l'Aigua d'Ora ha fet parlar molt. N'hi ha un altre entre Clariana i Olnes — anomenat de Sant Ponç. Però el sis­tema de barratges, si arriben a realitzar-lo plenament, beneficiarà sobretot la part septentrional de la co­marca.