testing image

Sant Maurici

Encantat qui? La roca dura,
o els qui, el pas, a la pupil·la ens ha dut?
Oh clara pupil·la que, amb la neu, perdura;
esguard de Déu que ens fa l'èxtasi molsut
i cercar altres ulls més alts, i per tarteres,
i rostos i neus temptar l'orgull dels ports
i la blanca virginitat de les altives senderes,
i la delicada joguina dels cors.
Verd i blanc i blau de Sant Maurici...! Miracle
de coqueteria de cims. Hem vingut de la vall,
i ens donaves l'empenta... L'obstacle
es fonia, i cercàvem cristall, només cristall...
Cristall!