Pel carrer d'Avall, baixem a l'església vella...


Municipi:Pont de Suert

testing image

Pel carrer d'Avall, baixem a l'església vella, un espai d'exposicions permanents i temporals, i admirem una col·lecció de retau- les propis i d'altres esglésies de la comarca, entre els quals destaca el de la Confraria de Sant Sebastià, l'associació més gran del Pont de Suert, creada per decret per Francisco Gaspar, abat i vicari del monestir de Lavaix, l'any 1586, per la decidida i eficaç acció del sant a aturar la pesta provinent «dera Val d'Aran». El dia 20 de gener és festa grossa al Pont de Suert. «Les pedres que empedraven el carrer d'Avall eren invisibles per la neu que havia caigut durant la nit. Els confrares pujaven afilerats, solemnes i silenciosos, lluint aquelles capes negres i llargues que deixaven veure una gira vermella...», llegia en unes notes evocatives, escrites al gener de 1985 per Evarist Ribera, autor d'un conjunt de poemes exposats als carrers del Pont. Veïna de l'església vella és la Casa de la Cultura, un magnífic edifici del segle XV, seu, avui, de les associacions pontarrines, que va ser Palau Abacial de Lavaix i residència dels abats del monestir.