Goigs de Nostra senyora de Gràcia...


Obra:Poesia, 2 (p. 77-79)
Municipi:Orís
Comarca:Osona

testing image

Goigs de Nostra senyora de Gràcia
Que es venera en la parroquial iglésia d'Orís

Puix del mellor Sol
Vos fóreu l'Aurora,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Des que éreu patrona
del castell d'Orís,
per Reina us corona
tot nostre país;
lo cel vos enyora,
la terra vos vol,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

En dies de guerra,
dignes de plorar,
vos tiren a terra
lo temple i l'altar;
la Plana vos plora
vent pondre's lo Sol,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Los sants trossejaren
de vostra capella,
i a Vós sols deixaren
veient-vos tan bella;
del cingle a la vora
vostra cara els dol,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Del castell baixada
en eix temple hermós,
trobàreu posada
condigna de Vós,
per Mare i Pastora
tota ànima us vol;
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Bé en seràs ditxosa,
parròquia d'Orís,
si et vol eixa Rosa
per son paradís!
Canta-li a tota hora
com un rossinyol:
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

D'aucell en figura,
damunt vostre Cor,
fa l'ànima pura
son dolç niu d'amor,
d'allí al Cel que enyora
s'hi puja amb un vol;
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Vostres llavis riuen
a tot pecador,
mentre a Déu li diuen:
«Fillet meu, perdó!»,
d'aquell qui us implora
Jesús se'n condol;
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

Feu cara de rosa,
de lliri lo front,
de flor tan hermosa
cap més n'hi ha al món,
si abella l'adora
n'és d'àngels un vol;
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

A aquell qui us visita
donau la salut;
a aquell qui us imita
la gràcia i virtut,
i en la darrera hora
no el deixau tot sol,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.

D'Orís protectora,
gentil com un sol,
de Gràcia Senyora,
donau-nos consol.