La cançó del rossinyol


Obra:Poemes llargs. Teatre (p. 604)
Comarca:Osona

testing image

La cançó del rossinyol

Per cantar amb la tonada de:
A la torre xica, a la torre gran...

Allí a l'Establia
devora el Portal,
rossinyol hi canta
la nit de Nadal:
Flor de lliri lliri,
flor de lliri blanc.

—Per què cantes ara
si plora l'Infant?
—Si canto i refilo,
per aconhortà'l.
—Refiles i bresses,
de què està plorant?
—Lo món que tant aima
l'ha anat oblidant;
los tres Reis són fora,
los pastors se'n van;
si pastors lo deixen,
anyells, què faran?
Aucells de la Glòria,
volem a adorà'l,
que els homes no hi vénen
la nit de Nadal.

Allí a l'Establia
devora el Portal,
rossinyols hi canten
si plora un Infant;
tant plora i sospira
que s'hi van posant.
Flor de lliri lliri,
flor de lliri blanc.