Bella de nit - Bella de dia


Obra:Poesia, 2 (p. 1062)
Municipi:Folgueroles
Comarca:Osona

testing image

Bella de nit - Bella de dia

N'hi ha una flor bella
que amb lo dia s'esbadella
i amb ell al vespre se clou.

N'hi ha una altra que es desclou
al descloure's l'estrellada
i s'encaputxa a l'albada.

Les dues són
flors d'aquest món.

Mes en l'hort de l'Infinit
hi ha una flor que es diu Maria:
Ella és la Bella de nit,
Ella és la Bella de dia.