Corrandes


Obra:Poesia dispersa (p. 55-56)
Municipi:Folgueroles
Comarca:Osona

testing image

Corrandes

Si jo em tornés oreneta,
niu en ta cambra faria,
només per saber quin és
lo fadrinet que somies.

* * *
Les cabres van per la rama.
Los cabridets per la flor,
jo vaig per la poncelleta
que em té robada l’amor.

* * *
Vet aquí un ram de clavells,
dóna-me’n tu un de violes,
que el dia que et casaràs
me n’enramaran la fossa.

* * *
Sempre em dius «polleta rossa»;
de polla ja sé que en só,
de rossa prou ne seria
si em deixesses la rossor.

* * *
Los uns s’agraden del lliri,
los altres del galdiró,
jo em só agradat de la rosa
que és lo nom del meu amor.

* * *
Les minyones de muntanya
se semblen als angelets,
ho deu fer que varen néixer
un xic més a prop del cel.

* * *
Amor de la meva vida,
videta del meu amor,
sempre us dic «videta meua»
i heu de ser la meva mort.

* * *
Un roseret n’és ta galta,
la boqueta un maduixer,
per a dur-me’n la maduixa,
papallona jo em faré.