Tamarit


Obra:Llibres de sonets (p. 118)
Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

Tamarit

A Gaudí

Oh Tamarit, oh regia ciutat abandonada,
tota quietud i ensomni dessota un cel ben clar!
El vent mora en tes cases i prega en ton altar;
guaita un gran sol esplèndid tes vies sens petjada.

Sota els perennes guaites —els contraforts— posada, sota del mur altívol de Tamarit, qui encar
superb de glories mortes s'aixeca sobre el mar,
clapada d'or fulgura la roca foradada.

Guaitant per sos misteris, primer tot es foscor;
però al fons, il·luminades d'una suau lugor,
com a princeses nues se n'entren empaitant-se

belles escumes blanques amb lluïssors d'argent.
I passen, i retornen, i jeuen tot rient,
i llur soliu platxeri distreu una enyorança.