Serrallonga


Municipi:Perafita
Comarca:Lluçanès

El nom de Perafita deriva ben segur d'algun antic menhir o pedra dreta i el lloc ja surt citat en els testaments dels senyors de Lluçà d'ençà el 1074. L'església primitiva datada al segle XII fou refeta totalment al segle XVIII. Presideix un poble allargassat que fou incendiat en la Guerra de Successió, quan prengué, amb Jaume Puig de Perafita (pare dels germans Puig i Sorribes), un inequívoc partit contra Felip V. A la plaça de l'Església podem llegir un fragment de Ball de Serrallonga "per dir diumenge de Carnestoltes per tot lo món esgarriat com és assenyalat en la plaça de Perafita que és Lluçanès, bisbat de Vic i no del de Solsona". El manuscrit anònim del Ball va ser trobat a la casa del Prat de Sant Agustí de Lluçanès.

testing image

SERRALLONGA

Senyors, avui fem lo ball
d'una valenta quadrilla.
Serrallonga n'és lo cap
na Joana n'és la guia.
No deixaré de contar,
sent tots de la irada vila,

aquí arriba en Serrallonga
amb la seva gran amiga.
Al temps d'en Roca Guinarda
jo li serví de criat;
ell m'ensenyà moltes traces;
i pels aplecs i racers
érem anats de les places;
i allí a la posta del sol
eixíem a robar coses.

Jo de valent ho so estat
i home de grans amistats;
si em convé alçaré quadrilla
de dos-cents i ben armats.
I rodant un poc la terra
i seguint los encontorns
replegaré més fadrins
que cap altre home del món.
A Alpens i a Sant Agustí

no hi ha gent de nostra lliga.
A Olost no els ho vull ni dir.
A Ripoll i a Sant Joan
no n'hi ha cap de valent.
A estos no els vull dir res,
que hi passaré tot corrent.