testing image

En una plaça certament petita, oberta per un cantó en una esca- linata, hi ha l'església de Santa Maria la Major, d'estil gòtic (XIV- XV). Tota la plaça, gràcies a la presència de l'empedrat, fet amb palets de cantell, i de l'edifici restaurat que alberga el museu i arxiu històric, pren un aire de barri monumental, obeint als propòsits dels promotors. L'escalinata al·ludida us posarà en comunicació amb la Plaça Major. La portada del temple és posterior, renaixentista, sumptuosa, i afe- geix prestigi al conjunt. A la paret del museu una senzilla placa recorda l'obra i el guiatge de Mestre Fabra. A Montblanc tenen la institució del plebà, o sigui el rector, que, segons Moll (DCVB), només és anomenat així en tot el Principat a Montblanc. Una cançó popular recollida per Milà i Fontanals diu:

"Los fadrinets de Montblanc,

voluntaris van a França;

Reverend senyor Plebà,

aquí té la fadrinalla..."

L'etimologia de plebà comença amb "plebs", llatí, amb sentit de "parrò- quia".