I els porta darrere el mas...


Obra:Vilaniu (p. 126)
Municipi:Valls
Comarca:Alt Camp

testing image

I els porta darrere el mas. Un verita-ble bosc de garrofers amagava la part més rús-tega, però més pintoresca, de la finca. Allí hi havia la casa dels masovers, els cups, corrals, estables i pallers: un munt de construccions de color de crocant, de silueta escalonada, que arbres de cent menes soplujaven amb amor. Una eura de gruixuda soca s'havia arrapat al davanter incrustant-hi un colossal ventall; dins la cort dels porcs un desmai hi abocava sa grisa cabellera; una nuosa parra formava tenderol al galliner destacant son verd gemat sobre el fons negre d'una alzina. I encara, per damunt de les teulades, treia son gegantí plomall un pollancre que tant semblava d'or a la claror del sol com d'argent en banyar-lo la lluna. El torrent dels Rossinyols borbollava sorollós allí a dues passes, i un formigueig d'aviram i bestiar omplia de vida tot aquell racó.