La casa dels Galceran ocupava tota l'ala...


Obra:Vilaniu (p. 23)
Municipi:Valls
Comarca:Alt Camp

testing image

La casa dels Galceran ocupava tota l'ala de la plaça de les Monges paral·lela al convent del Carme. Aixecada a les darreries del divuitè segle, participava alhora de la grandiositat de línies de les construccions de Carles III i de la pobresa d'ornaments que caracteritza les de Carles IV. El seu davanter, molt més llarg que alt, denotava en les seves obertures un entresòl il·luminat per sis finestres quadrades i simè- tricament compartides en ambdós costats d'un portal grandiós, tot de pedra, amb els mateixos relleus i rebuscat casament de rectes i corbes invertides que tenien els enquadraments de l'època. Set grans balcons de marc esgrafiat en l'argamassa donaven llum al primer pis; i, a despro- porcionada altura, altres tants, ovals, revelaven l'existència del pis segon i darrer, sobre el qual s'estenia una feixuga cornisa amb desmesurades carasses que sostenien, en llurs boques, negres canals de ferro, com monstres que, ajaguts a la teulada, contemplessin el carrer, tot maste- gant el canó de capgirades pipes. Fora d'això, sols adornaven aquell extens frontis les baranes de ferro cargolat que servien d'ampit als bal- cons, i uns grups mitològics, de dimensions desproporcionades, que una mà ignorant havia perfilat en els grans panys de paret. La plaça de les Monges, que s'estenia al davant, era prou ampla per a deixar dominar d'una sola ullada aquell gran casal. Era, no obstant, trista i solitària per trobar-se més arrambada a un cap de la vila que no pas al mig. Però aquella casa i la portada barroca de la capella del Carme, la qual estava situada al cap del convent (com tots sever i amb certa fesomia de presó), donaven a la plaça un caràcter monumental que no es trobava enlloc més de Vilaniu. Quatre humils casetes de menestra- lia es miraven de fit a fit des de les altres bandes de la plaça, i, enmig d'aquesta, tres rengles de plàtans escarransits i alguns fanals bruts eren eloqüent mostra de la policia i ornament que a Vilaniu regien.