En arribar al poble...


Obra:Camins de França (p. 54)
Indret:Ca Cosme
Municipi:Alcover
Comarca:Alt Camp

testing image

En arribar al poble ens vàrem comportar com dos tímids beneitons. Vam anar d'un cap a l'altre de la vila en busca de tavernes. Vam pregun- tar a una vella si sabia on era una taverna en la qual hi havia el fill dels taverners que feia versos. La dona ens mirà estranyada i no va saber donar raó del que cercàvem. Vàrem repetir la pregunta a una altra dona; aquesta ho preguntà a una veïna, la qual va respondre que devíem buscar la taverna del Cosme. Nosaltres vàrem dir que sí i la dona ens indicà on era. Ens hi trobàvem justament a la vora. Vam entrar a la taverna. Era plena de gent. Era molt gran. Vam demanar una copa. Un homenet ja vell ens la va servir. Aquell no podia ésser el poeta; devia ésser el seu pare. Vàrem mirar pertot en busca d'algú que servís la gent, que fos jove i que ens semblés que podia ésser el poeta. Servien el vell, una doneta de carona tota dolça i ningú més. Estàvem tan emocionats i, a més, érem tan tímids en aquell temps, que no ens vam atrevir a preguntar res i ens en vam anar del poble sense intentar cap més provatura per veure l'ho- me extraordinari. Haver estat a la casa d'un poeta i no haver-lo vist m'havia deixat en una agitació i una torbació que avui no sabria des- criure. Vaig fer el propòsit de tornar-hi jo tot sol. Estava segur que ales- hores seria més coratjós.