Olius. Giro on diu


Lloc: Manresa
Editorial: Inèdit
Any: 1971

No hi ha indrets de l'obra