Sant Pere de Grau d’Escales, 10 de maig de 1971


Lloc: Manresa
Editorial: Inèdit
Any: 1971

No hi ha indrets de l'obra