La Fontcalda

Notes històriques, folklòriques, teològiques i líriques


Lloc: Tortosa
Editorial: Cooperativa Gràfica Dertosense
Any: 1974

No hi ha indrets de l'obra