Recorts de Montnegre


Lloc: Barcelona
Editorial: Tipografia L'Avenç
Any: 1897

No hi ha indrets de l'obra