Cal·ligrama

Obra Col·lectiva
Lloc: Barcelona
Editorial: Avui, 23 de març
Any: 2009

No hi ha indrets de l'obra