Caramells de l'auba


Lloc: Palma
Editorial: Impremta Politècnica
Any: 1993

No hi ha indrets de l'obra