Les Balears. Descrites per la paraula i la imatge. Volum cinquè.

Primera part. Mallorca III


Lloc: Palma
Editorial: Grup Serra
Any: 2002

No hi ha indrets de l'obra