Gazeta de Vic


Lloc:
Editorial:
Any: 1930

No hi ha indrets de l'obra