La lentitud del mar. Dietari, 1989-1997


Lloc: Barcelona
Editorial: Edicions Proa
Any: 2005

No hi ha indrets de l'obra