De quan Dionisio Riudruejo vivia a Tamariu. Revista de Girona


Lloc:
Editorial:
Any: 1987

No hi ha indrets de l'obra