Siluetes d’escriptors catalans del segle XIX


Lloc: Barcelona
Editorial: Biblioteca Popular de L'Avenç
Any: 1909

No hi ha indrets de l'obra