Casa del Delme

Comarca:Terra Alta
Coordenades: 40.953772, 0.316409

També coneguda com Casa Membrado. La Casa de la Comanda o del Delme és un palau renaixentista dels segles XVI-XVII amb una galeria a la golfa i una garita en un dels seus extrems. Actualment és una casa particular, però antigament en aquesta casa residia el comanador de l'orde de l'Hospital, que tenia com a funció principal recaptar els tributs. L'escut situat sobre la porta té a veure amb l'origen de l'últim comanador. Un text de Salvador Carbó (Horta de Sant Joan, 1957), ens acabarà de donar les informacions sobre la importància d'aquest casal.