Camí cap al convent de Sant Salvador

Comarca:Terra Alta
Coordenades: 40.956162, 0.328023

Horta de Sant Joan és una vila aturonada dos quilòmetres a la dreta del riu Algars. De camí cap al convent de Sant Salvador es tenen dues panoràmiques excelses: la de la vila, amb l'asbis monumental de l'església com si fes de timó, i la del convent de Sant Salvador, emmarcat amb la muntanya de Santa Bàrbara al darrere. Un text de Joan Maria Pujals (Vilaseca, 1957), que prova de definir l'estructura cubista del poble, pot ser llegit en aquest punt.