Casa Blanca

Comarca:Montsià
Coordenades: 40.629327, 0.638537

La Casa Blanca segons es desprèn del text que hi podem llegir, segurament que s'havia convertit en un paradís per Sebastià Juan Arbó. De fet tot un locus amoenus ple de racons per descobrir. Un món ple d'aigua, canyars, salobrars... La Casa Blanca es va convertir en el centre d'operacions en què una multitud de treballadors perseguien dessecar tots els aiguamolls que l'envoltaven. Les operacions de drenatge van fracassar a la llarga, però en Joan, el protagonista, de fet un alter ego del narrador, va consignar amb molt de detall el traüt d'aquells dies i d'aquella empresa. Un fragment de les memòries i un  altre de Terres de l'Ebre, ens ajudaren a reviure davant la casa aquells episodis en bona part heroics de conquesta d'un territori inhòspit i improductiu.