Carrer de la Cort

Municipi:Valls
Comarca:Alt Camp
Coordenades: 41.284482, 1.248445

El seu nom s'originà quan esdevingué lloc de pas dels nobles que es dirigien des del castell cap a l'església de Sant Joan. Al llarg del seu recorregut hi trobarem diverses mostres d'arquitectura civil remarcables, com per exemple la casa número 68, reformada per César Martinell l'any 1917, que destaca pel treball de ferro forjat de la porta i pels esgrafiats de la façana. Al mig del carrer se situa una de les joies més preuades del patrimoni vallenc: la Capella del Roser i les seves magnífiques rajoles vidriades que representen dos passatges de la Batalla de Lepant i que daten —tot ho sembla indicar— del segle XVII. Narcís Oller (Valls, 1846 - Barcelona, 1930), molt probablement va néixer en la casa que ocupava el lloc de l'actual amb el número 25. Al davant, podem llegir alguns fragments de Records de noi que ens ajudaran a recuperar els anys d'infantesa de l'autor.