Monument a Ildefons Cerdà

Municipi:Centelles
Comarca:Osona
Coordenades: 41.797883, 2.223977

Aquest monument és l'únic que està dedicat a l'eminent arquitecte al país. El que li dedicà Barcelona, en l'actual plaça Cerdà va desaparèixer quan es va fer una reurbanització de la plaça que porta el seu nom el 1971, amb la construcció del 1r Cinturó de Ronda.  Mai ha estat restituït. Era obra de l'arquitecte Manuel Riera i Clavillé i va ser inaugurat 1959 per l'alcalde Porcioles.

El monument de Centelles, inaugurat el 2010, és obra de Jordi Díez. Segons ell, representa la imatge psíquica del que passa a la ment de l'urbanista, el moment precís en què Cerdà entrà en contacte amb la idea que el portà a pensar l'obra de l'Eixample. Amb aquesta escultura, Díez volgué plasmar "la sensació d'estar davant un savi atemporal" i que representés "l'arquetip d'un precursor de l'època". En ser-hi al davant podem servir-nos de la lectura del text que Josep Pla dedicà a valorar la singularitat de Cerdà.