Pilans del pont romà

Municipi:Sagunt
Coordenades: 39.682453, -0.274814

En l'ampla llera del riu Palància perduren les restes de l'antic pont romà per sobre del qual la Via Augusta entrava a la ciutat de Saguntum. Fou construït durant el mandat d'August. Només se'n conserven l'estrep esquerre, dos pilars i restes d'un tercer fonent-se en la llera. Dels pilars arrancaven els arcs, que tenien uns 6,5 metres de llum. La construcció es féu en formigó o opus caementicium al nucli, després recobert amb un parament de carreus de pedra rectangulars ben tallats. Tenint a la vista les restes del pont podem llegir dos poemes que Jaume Bru i Vidal va dedicar al riu.