Camp dels Ametllers

Municipi:Alacant
Comarca:Alacantí
Coordenades: 38.357579, -0.469485

Un monòlit de pedra amb una inscripció recordatòria sobre una placa metàl·lica centra l'espai enjardinat que el 1939 va ocupar el camp de concentració franquista. Feia, aproximadament, 200 metres de llarg per 80 metres d'ample i va ser preparat per militars italians de la divisió Littorio amb filferro d'arç al voltant per retenir a militars republicans, la majoria d'ells refugiats al port d'Alacant, últim reducte de les tropes lleials a la Segona República. Va ser desmantellat definitivament pocs dies després, el 6 d'abril, atès que tenia un caràcter provisional. La denominació d'Els Ametllers la van donar els detinguts en caracteritzar-se per ser un camp plantat d'aquests arbres. El camp no comptava amb cap servei, excepte una petita font agrícola que ja s'hi trobava amb anterioritat. El nombre de persones que van passar pel camp oscil·là entre 18.000 i 30.000.  El gruix dels internats al camp, entre 18.000 i 30.000, van ser militars republicans que s'havien refugiat al port d'Alacant amb l'esperança de marxar a l'exili en algun dels vaixells que dies abans s'havien anunciat. No obstant això, el bloqueig marítim va impedir l'arribada de cap buc, excepte el vaixell de càrrega britànic Stanbrook que va poder acollir un total de 3.028 homes, dones i nens, i va posar proa cap a Orà. Per contra, van entrar en el port els bucs de guerra dels revoltats Canarias i Vulcano, amb soldats del Cos de l'exèrcit de Galícia. A tocar del monòlit podem llegir un fragment de memòria de Gonçal Castelló  que hi va ser traslladat i la recreació que Joan Calduch i Gaspar Jaén feren de l'ambient de l'Alacant d'aquell final de la guerra a partir del records de Max Aub en el seu llibre Campo de los Almendros.