Carrer de Bonaire

Municipi:Binissalem
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.685691, 2.846177

El carrer de Bonaire és un dels principals que donen accés a la vila a partir de la carretera que venia de Palma i anava cap a Inca i Alcúdia. A banda que s´hi troba la casa-museu Llorenç Villalonga, conserva un bon estat sense intervencions urbanístiques desfiguradores, per això hi escaurà llegir la impressió que tingué del poble Joan Santamaria quan el visità als anys trenta del segle passat.