Carrer des Mig

Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.595968, 3.039501

Era el nom popular que rebia el carrer Major, on hi havia la casa de la padrina materna de Rafael Ginard. De la finestra estant, tal i com diu en el text que proposem llegir en qualsevol punt de més amunt de l'església, s'hi feien, per Sant Antoni, curses de cavalls d'una espectacularitat indubtable per la tendra fantasia de l'infant que  aleshores era l'autor.