El Rosari, l'antiga Jefatura

Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.569526, 3.209442

El popularment conegut com el Rosari és l'edifici als baixos del qual ara hi ha el bar Mig/Mig, on s'establí, al primer pis, el 1936, la Jefatura de Falange. Allí es prenien totes les decisions, especialment les de reprimir o assassinar. També hi portaven la majoria de detinguts; no tots, alguns els duien a l'Escola Graduada i els executaven de seguida. Altres, a la presó, però com que era oficial, hi havia un registre i aquest detall no els agradava gaire als repressors. Sembla que el nom d'"El Rosari" té l'origen en un convent de monges franciscanes que hi va haver allí a finals del XIX. La gent, li va seguir dient Jefatura durant i després del Movimiento. Posteriorment, l'immoble va passar a la OJE (Organización Juvenil Española) i, de fet, va seguir actiu com a centre juvenil i després de "tercera edat" en els primers anys de la democràcia. Diversos poden ser els textos que hi podem relacionar, alguns dels proposats en el lloc literari de Sa Bassa, però té especial sentit de servir-nos del fragment de Panorama amb dona, de Miquel Àngel Riera que recrea amb intensitat narrativa la tortura de don Martinet.