Plaça de l'Ajuntament

Municipi:Artà
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.694934, 3.351034

En aquesta plaça central de la vila és on, segurament, Gabriel Fuster Mayans va arribar un dia de la immediata postguerra  amb, com ell diu una camiona, únic transport rodat col·lectiu en aquells moments a l'illa. Hi farà de bon llegir les vivències que hi va plasmar i la idiosincràsia dels artanencs que hi entreveure.