Font del Sepulcre

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.572205, 2.646242

La primera documentació d'aquesta font data del segle X. En aquest lloc, s'hi alçava una de les sis mesquites de Madina Mayurca, denominada pels cristians com Dabdolmé. L'actual font conserva el brocal Restaurada el 1995 s'hi fixà una làpida que recorda on fou el brocal àrab del segle X destinat a les ablucions dels fidels. També informa de com l'església edificada sobre l'esmentada mesquita, els segle XIII es convertí en templet dels cavallers, ja que en, hi foren soterrats Guillem de Montcada i el seu cosí Ramon, fins que les seves restes foren traslladades a Santes Creus. Hi escau la lectura dels records que Bartomeu Ferrà i Perelló ens llegà d'aquest espai.