Monument a Jaume I

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.575603, 2.653643

La nit del 27 de febrer de 1912, grups d'obrers no identificats però que sembla que depenien de l'ajuntament van dinamitar la porta de Santa Margarida de l'antiga muralla que per decret reial s'havia de conservar. En compensació, l'ajuntament decidí col·locar en la nova plaça de Joanot Colom (avui d'Espanya i abans tamé anomenada de la Porta Pintada) una escultura de Jaume I. Es va obrir una subscripció popular amb un crèdit de 15.000 pessetes. El concurs convocat fou guanyat per Bartomeu Reus Bordoy, que dissenyà el conjunt i per l'escultor Ignasi Farran. D'ell són els escuts, però l'almogàver que enlaira el ram de llorer, signe de la victòria, i l'escultura eqüestre del rei són obra d'Enric Clarassó, ja que el 1914 Farran havia abandonat el projecte. La primera pedra, amb tota solemnitat, va ser col·locada el 1913, però el monument no es va inaugurar fins la festa de Sant Sebastià de 1927. Sota del monument encara es conserva el pont que donava accés a la porta nova de Santa Margarida. Situats en qualsevol punt de la plaça podem llegir dues breus rondalles que Antoni Maria Alcover dedicà al cavall del rei; el poema de Miquel Costa i Llobera que tracta de la llegenda que la veu popular ha conservat sobre les proeses que podia fer aquell i, finalment un poema carregat d'ironia, de Bartomeu Fiol sobre el mite.