Plaça de Sant Jeroni o dels Corders

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.566893, 2.654450

Aquesta plaça, presidida per l'església de Sant Jeroni que té el origen en el monestir de Santa Elisabet d'Hongria, fundat el 1336 i popularment conegut com de Sant Jeroni perquè hi han viscut monges jerònimes fins a l'any 2014 i centrada per una Font, recorda fàcilment una petita i reclosa plaça veneciana.

A l'esquena de l'actual Seminari Major de Palma hi havia la sinagoga nova del barri jueu. Aquesta plaça marcava els límits de la jueria, i en ella van viure altres figures destacades de la història de Mallorca: els cartògrafs medievals Abraham i el seu fill Jafuda Cresques, que tenien aquí casa seva  i taller de miniaturistes. És, precisament, en aquesta plaça on Miquel Àngel Riera fa arrencar l'acció de Fuita i martiri de Sant Andreu Milà a partir d'un crim verídic en un estanc que hi havia. Hi podem llegir, doncs, el romanç de cec que obra la novel·la i el fragment en què el narrador ens odfereix uns retalls de prensa dels fets.