Espai dels Dromedaris

Comarca:Barcelonès
Coordenades: 0.000000, 0.000000

Prudenci Bertrana és l'únic prosista del país que ha dedicat una mena de bestiari a les feres del Parc. Durant anys hi treballà molt a prop i les observà i dibuixà amb precisió  i enginy. A l'espai dels dromedaris podem llegir-hi un fragment de la prosa que els dedicà. Un poema de Pere Quart ens pot servir de contrapunt líric.