Plaça Major

Comarca:Ripollès
Coordenades: 42.232766, 2.284788

La plaça Major de sant Joan de les Abadesses compta amb tres bandes ben conservades i una carta ocupada per l'edifici del nou ajuntament. A la part de llevant, hi ha la casa dels Vilella amb tres voltes i  tres plantes  i un mosaic amb un sant a la façana.  A la banda nord, hi ha l'edifici Blanxart, també de tres plantes, amb sis arcades o voltes a la façana i tres balcons a la primera planta (el del mig més gran que els altres i amb una capella amb la imatge de la Mare de Déu del Roser) i té quatre balcons més a la segona planta. I finalment, a ponent, hi ha els edificis de Can Ballana i Can Soldevila, aquest últim remodelat, té quatre i dues arcades respectivament. Situats sota els porxos de can Blanxart i tenint a la vista els antics aparadors de la cereria podem llegir un fragment de la carta de Maragall a Antoni Roure en què li detalla de quina manera vesteix quan als estius viu a Sant Joan. També hi escau la lectura d'un fragment de memòries de Joan Baptista Beltran i un sonet d'Enric Gall sobre el popular ball dels Pabordes.