Interior del campanar

Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.323160, 3.166321

El campanar està adossat al mur de migdia del temple i és una torre de planta quadrangular distribuïda en tres pisos, amb un coronament superior que amaga la coberta. Els finestrals dels dos primers pisos són d'arc de mig punt sense elements decoratius, mentre que els de la tercera planta són geminats, amb arquets de mig punt i els mainells formats per columnes cilíndriques i capitells trapezials decorats. Damunt seu hi ha arcuacions llombardes i frisos de dents de serra. Una cornisa marca el nivell de la coberta i el separa del coronament, obert per tres ulls de bou a cada façana rematats per dos frisos més d'arcuacions i de dents de serra. Estant en la plataforma de l'escala que facilita l'accés a la segona planta i tenint a la vista l'estructura interior del campanar podem llegir el sonet que  Mercè Sala Vidal va dedicar al conjunt monumental.