Font del Vern

Municipi:Camprodon
Comarca:Ripollès
Coordenades: 42.314215, 2.386876

Potser cap font a Camprodon, respon tan bé com la Font del Vern a la poesia que féu J. M. Guasch. És una font humil voltada d'una roureda amb exemplars que depassen els dos-cents anys.  S'hi accedeix pel camí o carrer dels Llandrius del qual dista uns 100 metres. Està situada en el vessant contrari de la font de Sant Patllari però distants només uns cinc-cents metres. En aquest racó, generalment molt solitari, la pau i la quietud són absolutes, podem servir-nos com a lectura d'un sonet de Joan Maria Guasch (1878-1961) extrets de Pirinenques (1910), dedicat a cantar genèricament l'excelsitud de la font. Guasch, que va passar moltes temporades a Camprodon, va ser un poeta seguidor de Joan Maragall, extasiat per la natura de manera que Joan Alcover va poder afirmar sobre ell  que era "un ciutadà naturalitzat en la vida pastoral".