Carrer Major

Municipi:Altea
Comarca:Marina Baixa
Coordenades: 38.599356, -0.051201

El carrer Major uneix el Portal Vell amb l'esglaonada de la Plaça de l'Església. En una casa d'aquest carrer vivia Angeleta la Berganta, una excel·lent cosidora que assistia la mare de Carmelina Sánchez-Cutillas, l'autora voldria la seva destresa per enfilar els records que desfilen a Matèria de Bretanya, tal i com denoten els fragments que hi podem llegir.