Casa de la mestra Cantarrana

Municipi:Altea
Comarca:Marina Baixa
Coordenades: 38.598999, -0.050981

La casa de costura de la mestra Cantarrana estava situada en la costera que partint del carrer Fondo s'enfila cap al carrer de la Concepció. Hi podem llegir diversos fragments de Matèria de Bretanya que recreen l'ambient d'aquestes escoles abans de les escoles.