Sala d'estar de Vil·la Joana (Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.419825, 2.099912

Entre el 1920 i el 1973, a Vil·la Joana hi hagué diferents escoles dependents de l'Ajuntament de Barcelona (escola de deficients, cecs i sordmuts, a més a més de laboratoris d'estudis i investigacions). A partir del 1962, s'hi instal·là la Casa Museu Verdaguer. Podem llegir-hi dos textos. El primer, de Narcís Oller, documenta la visita que aquest i Francesc Matheu feren al malalt el 2 de juny a Vil·la Joana, vuit dies abans de morir. S'hi fa referència a l'edició de les obres completes que després de mort edità Francesc Matheu amb el suport de la Diputació Provincial de Barcelona. El segon text, de Josep Pereña, relata els estira-i-arronsa dels últims dies per fer testar Verdaguer, el qual demanà la presència de l'alcaldede Barcelona, que, tal com es diu en el text, hi arribà la nit abans de la mort del poeta.