Can Nadal

Comarca:Maresme
Coordenades: 41.570019, 2.529607
La família Nadal va ser un dels pols al voltant del qual girà l'alta burgesia i noblesa que visitava Caldes. En aquests textos Joaquim Maria de Nadal evoca les visites de Víctor Balaguer el gran prohom de la Renaixença i les relacions que el canonge Collell i Verdaguer tingueren amb la família. La torre amb un cos central i dues torres acabades en forma piramidal es troba davant per davant on hi havia la torre del marquès de Comillas. Un torrent les separava, el qual Verdaguer i Collell, assidus visitants de les dues torres, havien de creuar quan volien desplaçar-se de l'una a l'altra.