Casa de la Vila

Comarca:Vall d'Aran
Coordenades: 42.701730, 0.795506

La Casa de la Vila conserva una notable porxada de l'antic edifici, però ha estat molt modificada els darrers anys. A la façana, hi ha diferents làpides que commemoren alguns fets històrics. A redós de la portada podem llegir un fragment de carta de Joan Coromines al seu pare, de quan feia treball de camp filològic per la vall, i un bell poema de Simona Gay que descriu l'ambient primaveral dels entorns.